Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
TOPR.pl
Przekaż 1,5% podatku na działalność TOPR.
TOPR realizuje zadania ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA

Przetarg nr 1/2023 Dostawa ekwipunku TOPR - ubrania treningowe

 

Przetarg nr 2/2023 Dostawa ekwipunku TOPR - spodnie górskie

 

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym dostawy plecaków z systemem wypornościowym  – 14 sztuk, z terminem dostawy do dnia 31.10.2022

Prosimy o złożenie oferty poprzez wypełnienie załączonego formularza oferty i odesłanie mailem na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do dnia 12.10.2022. Informujemy, że kryterium wyboru oferty będzie: cena 100%.

 

Przetarg nr 17/2022 Obsługa śmigłowca i wykonywanie operacji lotniczych dla realizacji zadań z zakresu ratownictwa górskiego TOPR

 

Przetarg nr 16/2022 Dostawa sprzętu i ekwipunku dla ratowników górskich TOPR - drony

Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (umowa na realizację zadania publicznego nr 7/DOLiZK/DB/2021 z 16/12/2021)

SKODA
SALEWA
PLUS
ICAR
BP
...

TOPR realizuje w 2022 roku zadanie publiczne pod tytułem: utrzymanie gotowości ratowniczej oraz prowadzenie działań ratowniczych w Tatrach o wartości 195.000zł.
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
Wartość wsparcia 180.000zł.Polska

DOFINANSOWANO ZE SRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA


NAZWA PROGRAMU LUB DOTACJI

Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa górskiego określonych w ustawie o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich na Terenie Tatr oraz pasma Spisko – Gubałowskiego, w celu zapewnienia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach poprzez utrzymanie gotowości ratowników górskich, utrzymanie obsługi administracyjnej oraz opracowywanie i udostępnianie komunikatów lawinowych.

Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa górskiego określonych w ustawie o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich poprzez utrzymanie gotowości operacyjnej śmigłowca ratowniczego będącego w dyspozycji TOPR oraz wykonywanie z jego użyciem ratownictwa górskiego na obszarze Tatr, pasma Spisko – Gubałowskiego, oraz na wezwanie innych służb na obszarach górskich w szczególności południowej Małopolski.

DOFINANSOWANIE 12 266 902 zł